Forskning om lang covid presentert i TV2

Forskning om lang covid presentert i TV2

I et intervju for TV2 forklarte Nina Langeland og Rebecca Cox resultatene av en ny studie utført av Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus om lang covid.

– Hele 46 prosent av de covid-syke i vår studie melder om langvarige virkninger, og det er høyt, sier professor og infeksjonsmedisiner Nina Langeland ved Universitetet i Bergen.

Studien var utført i begynnelsen av pandemien, før de 233 deltakerne fikk en vaksine og gjennomgikk sykdommen.

Selv om de lang covid-pasientene var også personer med mindre alvorlige symptomer (som hoste og hodepine), rapporterer etter seks måneder 39 % av dem utmattelse, 22 % – konsentrasjons- og 21 % hukommelsesproblemer.

Dessuten rapporterer deltakerne som slet med konsentrasjon og hukommelse at symptomene ble verre i varierende grad etter 18 måneder.

Ifølge Rebecca Cox, professor ved Klinisk institutt 2 og leder av Influensasenteret, Universitetet i Bergen, må arbeidsgivere, allmennleger og pårørende til lang covid-pasienter ta dette problemet på alvor, og gi den berørte forståelse og tid til å bli frisk igjen.

– De som har disse plagene må respekteres, og gis tid til å bygge seg opp igjen. Alle regionale helseforetak har tilbud til de som sliter med lang-covid, så det er hjelp å få for dem som trenger det.

Les hele artikkelen: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/nedslaende-funn-om-lang-covid-spesielt-darlig-nytt-for-studenter-og-skoleelever/15019158/

Kilde: TV2

nb_NONorwegian