Influensasenterets forskning i NRK

Influensasenterets forskning i NRK

Nina Urke Ertesvåg, stipendiat ved Influensasenteret, presenterte resultater fra sin forskning om gjenkjennelse av ulike influensavirus av immunsystemet i NRK. Funnene viste at personer som har fått flere vaksiner oftere kjenner igjen virus fra flere stammer.

"Vi har bevist at influensavaksinen verkar breiare enn det som har vore påvist tidlegare", forklarer Ertesvåg.

Studien undersøkte blodprøver fra barn og friske voksne som fikk forskjellige influensavaksiner. Resultatene tyder på at de som hadde tatt flere vaksiner utviklet antistoffer mot flere virus sammenlignet med de som hadde tatt færre, selv mot andre influensavirus som ikke var inkludert i vaksinene.

Som Ertesvåg påpeker betyr det ikke at vi ikke blir syke av nye virus, men at antistoffer produsert etter vaksinasjon vil trolig beskytte mot den alvorligste influensaen.

Les hele artikkelen: Ny forsking: Dagens vaksinar kan verke mot framtidas pandemiar – NRK Vestland

nb_NONorwegian