Seminar om effektiv forskningskommunikasjon på Voss

Seminar om effektiv forskningskommunikasjon på Voss

Participants of the seminar in Voss/Research Group for Infection and Microbiology

24-25. november 2022 arrangerte Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen et lunsj-til-lunsj seminar for unge forskere, med støtte fra Den nasjonale forskerskolen i infeksjonsbiologi og antimikrobielle midler (IBA - The national research school in infection biology and antimicrobials).

Stipendiater, sammen med postdoktorer og deres veiledere ble invitert til Voss for å utforske hovedtema for møtet: effektiv forskningskommunikasjon.

Arrangementet inkluderte både formidlings- og vitenskapsfokuserte økter. De aller første øktene ga tips og triks til de unge forskerne om hvordan de kan presentere sin forskning på attraktive og tilgjengelige måter. Deltakerne fikk mulighet til å bruke denne kunnskapen i praksis- i løpet av sine påfølgende forskningspresentasjoner. De ble utfordret å oppsumere sin forskning på bare 5 minutter for et mangfold publikum - for eksempel allmenheten eller studenter på bachelor- og masternivå.

Seminaret inneholdt også andre praktiske økter, bl. a. fokusert på om hvordan å lage innhold for universistetsnettsider, hvordan å lage vintenskapelige illustrasjoner, rovpublisering og sluttkommentarer og fremtidsperspektiver fra gruppelederne.

Arrangementet viste seg å være svært vellykket og ga ikke bare deltakerne mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, men det ga dem også nye praktiske ferdigheter om hvordan de effektivt kan formidle deres forskninsresultater.

nb_NONorwegian