Kick-off på det nye prosjektet om lang covid-behandling

En av de alvorligste konsekvensene av covid-19-pandemien for mange pasienter er såkalt lang covid – langsiktige følgetilstander som rammer ikke bare pasienter som var alvorlig syke, men også mennesker etter mild infeksjon. Denne bekymringsfulle trenden viser seg i en rekke symptomer – som feber, kortpustethet og kognitive symptomer med hukommelses- og konsentrasjonsproblemer, såkalt...
Les mer