Hvem vi er

gruppe

Influensasenteret er et ledende internasjonalt senter innen preklinisk og klinisk utvikling av influensa- og COVID-vaksiner samt infeksjonskohortstudier. Senteret er finansiert av Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus, Helse- og omsorgsdepartementet og eksterne tilskuddsmidler.

Forskere ved Influensasenteret

Senterets arbeid støttes i dag gjennom tilskudd fra EU (2 Horizon2020 og et Innovative Medicine Initiative tilskudd) og av Helse Vest RHF. Senteret koordinerer et internasjonalt konsortium finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

Historie

WHO etablerte i 1982 et Influensasenter for Vestlandet med professor Lars Haaheim som direktør, før dette arbeidet ble sentralisert til Folkehelseinstituttet i 2002. Siden den gang har Helse- og omsorgsdepartementet gitt permanente midler tilInfluensasenterets arbeid ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. I september 2008 overtok professor Rebecca Cox ledelsen av senteret.

Aktiviteter

Influensasenteret spesialiserer seg på detaljert evaluering av humane immunresponser i kohortstudier, og i humane vaksinestudier og kliniske studier. Senterets visjon er å redusere den globale byrden av influensa og andre luftveisvirus ved å være en internasjonal leder innen utvikling av nye og bedre vaksiner og forstå komplikasjoner og immunresponsen etter infeksjon.

Dette målet vil bli oppnådd gjennom våre hovedaktiviteter:

  • Evaluering av nye vaksineformuleringer, inkludert nye adjuvanser (vaksineforsterkere);
  • Preklinisk forskning og utvikling av lovende vaksinkandidater;
  • Humane kliniske studier av nye fase I til IV influensavaksiner med god klinisk praksis;
  • Kohortstudier av infiserte tilfeller for å forstå angrepsraten i husholdningen, langsiktige komplikasjoner og immunresponser etter infeksjon og vaksinasjon.

Kunnskapen som skapes gjennom disse aktivitetene vil resultere i utviklingen av en kunnskapsplattform for immunresponsen og immunologiske korrelater for beskyttelse som vil gi oss en bedre forståelse av immunologiske forsvarsmekanismer. Influensasenteret skal bidra til økt samarbeid på tvers av disipliner for å oppnå god translasjonsvaksine og virologisk forskning og aktivt bidra til utdanning av master- og doktorgradsstudenter.

Professor Rebecca Cox, Head of the Influenza Centre
Professor Rebecca Cox, Leder for Influensasenteret

Ved Influensasenteret har vi konsentrert oss om å forstå detaljerte kjennetegn ved immunresponsen etter vaksinasjon og infeksjon. Vi har jobbet med en rekke pandemiske (influensa og covid) og sesongmessige influensavaksiner og utført studier på voksne (inkl. gravide kvinner, eldre) og barn. Vi evaluerer også effektiviteten av sesonginfluensavaksine hos gravide kvinner og små barn i en klinisk fase IV-studie i Bangladesh. Vi utvikler også for tiden nye 3D-modeller av organoide systemer og forbedrer den menneskelige utfordringsmodellen for å akselerere evaluering og utvikling av neste generasjons influensavaksiner. Under COVID-19-pandemien har vi satt av betydelige ressurser for å forstå pandemien på Vestlandet.

nb_NONorwegian