gruppe

Influensasenteret er et ledende internasjonalt senter innen preklinisk og klinisk utvikling av influensavaksiner og er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet.

Forskere ved Influensasenteret

Senterets arbeid er støttet av tilskudd fra EU (tre ulike EU-prosjekter) og Helsedirektoratet og koordinerer et internasjonalt konsortium finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

Historie

WHO etablerte Influensasenter for Vestlandet med prof. Lars Haaheim som direktør i 1982 før dette arbeidet ble sentralisert i Folkehelseinstituttet i 2002. Siden da har Helse- og omsorgsdepartementet gitt faste grunnmidler til Influensasenterets arbeid ved Gades Institutt. Prof. Lars Haaheim ledet Influensasenteret fra 2002 til han gikk av i september 2008. Prof. Rebecca Cox tok deretter over ledelsen av senteret.

Aktiviteter

Influensasenteret spesialiserer seg på detaljert evaluering av immunresponsen i både prekliniske modeller og i humane vaksinestudier. Senterets mål er å redusere den globale byrden av influensasykdom ved å være en internasjonal leder innen utvikling av nye og bedre influensavaksiner.

Dette målet vil bli oppnådd gjennom våre hovedaktiviteter:

  • Evaluering av nye vaksineformuleringer, inkludert nye adjuvanser (vaksineforsterkere),
  • Preklinisk forskning og utvikling av lovende vaksinkandidater,
  • Humane kliniske studier av nye fase I til IV influensavaksiner med god klinisk praksis .

Kunnskapen som skapes gjennom disse aktivitetene vil resultere i utviklingen av en kunnskapsplattform for immunresponsen og immunologiske korrelater for beskyttelse som vil gi oss en bedre forståelse av immunologiske forsvarsmekanismer. Influensasenteret skal bidra til økt samarbeid på tvers av disipliner for å oppnå god translasjonsvaksineforskning og aktivt bidra til utdanning av master- og doktorgradsstudenter.

Professor Rebecca Cox, Head of the Influenza Centre
Professor Rebecca Cox, Leder for Influensasenteret

Ved Influensasenteret har vi fokusert på å implementere detaljerte kjennetegn på immunresponsen etter vaksinasjon. Den mest lovende vaksinekandidaten vi har utviklet og evaluert er en vaksine mot fugleinfluensa med Matrix M-adjuvans. Dette ga svært lovende resultater i en fase I klinisk studie i 2009. Vi har også testet en ny type plantebaserte vaksinekandidater mot pandemisk influensa med svært lovende resultater. I samarbeid med Haukeland universitetssykehus har vi også gjennomført en klinisk studie der vi undersøkte bivirkninger og immunrespons hos 250 helsearbeidere etter vaksinasjon mot svineinfluensa i 2009.

 

nb_NONorwegian