covid_19_group_logo

Bergen COVID-19 forskningsgruppe er et tverrfaglig team av dedikerte forskere med fokus på grunnleggende og klinisk COVID-19-forskning.

Som den første gruppen som forsker på COVID-19 i Norge, har vi bygget en unik biobank og publisert våre vitenskapelige resultater i høyt rangerte internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

Det første tilfellet av COVID-19-infeksjon ble identifisert i Bergen 28. februar før pandemierklæringen 11. mars 2020. Strenge testing av alle mistenkte tilfeller i samfunnet ble sentralisert i Bergen, noe som gir en unik mulighet til å studere pandemien. Med utgangspunkt i vår erfaring fra svineinfluensapandemien, har vårt tverrfaglige konsortium som dekker samfunnet, sykehus og universiteter som mål å forstå viktige kliniske, epidemiologiske og immunologiske kjennetegn ved COVID-19-infeksjon i den generelle befolkningen, innlagte pasienter og helsepersonell i frontlinjen.

Vi startet vår studie 6. mars med å samle inn baseline pre-eksponering og demografiske data og serumprøver fra 1000 HCW. Disse HCW har blitt fulgt opp ved mistenkt eller bekreftet infeksjon eller vi har samlet inn eksponeringshistorie og serumprøver 6-8 uker senere. Det er etablert serologiske analyser der kun infiserte personer har antistoffer og tillot oss å kartlegge eksponering. Eksponeringshistorie og kliniske symptomer og blodprøver har blitt samlet inn fra alle covid-19 positive samfunnstilfeller frem til påske, samt deres husholdning og nære kontakter. Vi vil definere nivåer av populasjonsbasert immunitet mot SARS-CoV-2-virus i HCW (eksponert og/eller infisert), lokalsamfunn og sykehuspasienter og immunitetens holdbarhet. Vi vil beskrive de prognostiske faktorene for alvorlig og livstruende sykdom hos innlagte pasienter i Bergen og undersøke immunologiske biomarkører for alvorlig sykdom. Våre immunologiske og epidemiologiske funn vil gi viktig informasjon om virusets evne til å spre seg i den norske befolkningen og i helsevesenet for å gi grunnlag for fremtidige politiske beslutninger.

 

Publikasjoner

Gruppemedlemmer

Professor Rebecca Cox, Head of the Influenza Centre

Rebecca Jane Cox Brokstad

Professor, PhD. PI og leder for Influensasenteret

Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Nina Langeland

Professor, MD, PhD, Medisinsk PI

Kristin

Kristin Greve-Isdahl Mohn

Førsteamanuensis, MD, PhD. Spesialist i infeksjonsmedisin

Bjørn

Bjørn Blomberg

Førsteamanuensis, MD, PhD. Spesialist i infeksjonsmedisin 

Karl

Karl A. Brokstad

Professor, Dr. Sc. Immunolog og labkoordinator

UiBlogoMED_gray_m
Logo-Norsk
Haraldsplass
Logo-RGB-bredde-Bergenkommune
logo_Helse_Stavanger_engelsk_positiv_Windows
standard_hvl
FHU
brl-logo-hd_transparent

Sponsorer

The-Research-Council-of-Norway
TMS_eng_rgb
social
nb_NONorwegian