covid_19_group_logo

Bergen COVID-19 forskningsgruppe er et tverrfaglig team av dedikerte forskere med fokus på grunnleggende og klinisk COVID-19-forskning.

Som den første gruppen som forsker på COVID-19 i Norge, har vi bygget en unik biobank og publisert våre vitenskapelige resultater i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter.

Det første tilfellet av COVID-19-infeksjon ble identifisert i Bergen 28. februar før pandemierklæringen 11. mars 2020. Testing av alle mistenkte tilfeller i samfunnet ble sentralisert i Bergen som ga oss en unik mulighet til å studere pandemien. Med utgangspunkt i vår erfaring fra svineinfluensapandemien, har vårt tverrfaglige konsortium som dekker samfunnet, sykehus og universiteter i Vestnorge, som mål å forstå viktige kliniske, epidemiologiske og immunologiske kjennetegn ved COVID-19-infeksjon i den generelle befolkningen, innlagte pasienter og frontlinje-helsepersonell.

Vi startet vår studie 6. mars med å samle inn baseline pre-eksponering- og demografiske data, sammen med blodprøver fra 1200 helsearbeidere. Disse helsearbeidere har blitt fulgt opp ved mistenkt eller bekreftet infeksjon under pandemien, slik at vi kunne kartlegge eksponering. Humorale og cellulære immunologiske analyser for å teste SARS CoV-2-spesifikke responser har vært utviklet. Vi har utført langsiktig oppfølging av infiserte tilfeller og deres husholdningskontakter fra hver av SARS CoV-2-variantene, og har beskrevet angrepsrater i husholdninger sammen med vedvarende symptomer. Vår mål er å definere nivåer av populasjonsbasert immunitet mot SARS-CoV-2-virus blant helserarbeidere (eksponerte og/eller infiserte), lokalsamfunn og sykehuspasienter, og vurdere immunitetens holdbarhet. Vi vil beskrive de prognostiske faktorene for alvorlig og livstruende sykdom hos innlagte pasienter i Bergen og undersøke immunologiske biomarkører for alvorlig sykdom. Våre immunologiske og epidemiologiske funn vil gi viktig informasjon om virusets evne til å spre seg og de langsiktige følgetilstandene i den norske befolkningen og i helsevesenet som kan gi grunnlag for fremtidige politiske beslutninger.

 

Publikasjoner

Gruppemedlemmer

Professor Rebecca Cox, Head of the Influenza Centre

Rebecca Jane Cox Brokstad

Professor, PhD. PI og leder for Influensasenteret

Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Nina Langeland

Professor, MD, PhD, Medisinsk PI

Kristin

Kristin Greve-Isdahl Mohn

Førsteamanuensis, MD, PhD. Spesialist i infeksjonsmedisin

Bjørn

Bjørn Blomberg

Førsteamanuensis, MD, PhD. Spesialist i infeksjonsmedisin 

Karl

Karl A. Brokstad

Professor, Dr. Sc. Immunolog og labkoordinator

UiBlogoMED_gray_m
Logo-Norsk
Haraldsplass
Logo-RGB-bredde-Bergenkommune
logo_Helse_Stavanger_engelsk_positiv_Windows
standard_hvl
FHU
brl-logo-hd_transparent

Sponsorer

The-Research-Council-of-Norway
TMS_eng_rgb
social
nb_NONorwegian