Nyheter

Forskning, forebygging og kontroll av influensa

Ny artikkel om varige immunresponser etter BNT162b2-vaksinasjon

Lena Hansen et al. har nylig publisert en ny artikkel "Durable immune responses after BNT162b2 vaccination in home-dwelling old adults" i tidsskriftet Vaccine: X, hvor forfatterne har sett på holdbarheten til humorale og cellulære immunresponser etter BNT162b2-vaksinasjon og SARS-CoV-2-infeksjon hos eldre og yngre voksne. Forskningen deres viste at vaksineindusert piggspesifikk...
Les mer

Ny flerspråklig plakat på Registeret for frivillige

VACCELERATE-Konsortiet har nylig publisert en plakat som informerer om registeret for frivillige, som gir interesserte personer mulighet til å registrere seg i en frivillig database for kliniske studier. De tilgjengelige studiene er blant annet knyttet til COVID-19, polio, influensa og andre luftveisinfeksjoner. Nå er plakaten også tilgjengelig i en versjon for Norge, utgitt på...
Les mer

Seminar om effektiv forskningskommunikasjon på Voss

24-25. november 2022 arrangerte Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen et lunsj-til-lunsj seminar for unge forskere, med støtte fra Den nasjonale forskerskolen i infeksjonsbiologi og antimikrobielle midler (IBA - The national research school in infection biology and antimicrobials). Stipendiater, sammen med postdoktorer og deres veiledere ble invitert til Voss for å utforske hovedtema for møtet: effektiv forskningskommunikasjon...
Les mer

Ny PhD – Elisabeth Berg Fjelltveit

Elisabeth Berg Fjelltveit har forsvart sin doktorgrad 29. november 2022. Avhandlingen hennes har tittelen "Clinical studies of epidemic influenza and pandemic COVID-19 to improve the chain of patient care: from bedside diagnostics to long-term complications". Elisabeth svarte på spørsmål fra opponenter: Opponent 1 – Doktor Nathan J Brendish, NIHR klinisk...
Les mer

"Pandemien er over ..." brettspilltesting

17. november, 16:00-20:00 CET brettspillet “Pandemien er over...” utviklet av Forskning til Folket ble testet på det lokale spillsenteret "Spillhuset” (adresse: Veiten 3, Norge). Arrangementet var åpent for alle og du kan lese mer om det på Facebook: https://www.facebook.com/events/4996120913822768?ref=newsfeed Ungdommer og voksne kom med nyttige tips...
Les mer

Lær mer om vaksiner gjennom læringskort

Har du lyst til å utvide kunnskapen din om vaksiner og kliniske studier på en tilgjengelig måte? VACCELERATE -prosjektet har nylig gitt ut 5 sett med læringskort (på engelsk) som forklarer ulike aspekter ved vaksinestudier. Sjekk dem ut ved å bruke lenkene nedenfor: Hva er en klinisk vaksinestudie? Bruker vaksiner som benytter mRNA-teknologi inaktiverte eller svekkede...
Les mer

Forskningsdagene 2022

Dette skjedde på Forskningsdagene 2022. Influensasenteret deltok på Forskningstorget og laget store mengder koronavaksine som beskyttet Tina, Eirik, Amalie og Lars. Mens viruset fikk gjennomgå. Er det i det hele tatt noen som bryr seg om virusets ve og vel? De er også levende skapninger - mener noen i hvert fall...
Les mer

Lena Hansen med doktorgrad

Lena Hansen fra Influensagruppen har forsvart sin doktorgrad 23. september. Lena forsvarte sin avhandling "Strategies for improving influenza vaccines: insights from the Influenza A H1N1 and SARS-CoV-2 pandemics". Influensasenterets leder, professor Rebecca J. Cox var hennes første veileder, mens Dr Fan Zhou, professor Ali Ellebedy og førsteamanuensis Kristin...
Les mer

VACCELERATEs register for frivillige – ny brosjyre

VACCELERATEs register for frivillige er en database der man kan registrere seg dersom man er interessert i å delta i en klinisk studie. Disse er først og fremst studier knyttet til covid-19-vaksine og andre infeksjonssykdomsvaksiner, for eksempel apekopper. VACCELERATE har nå gitt ut en ny brosjyre som forklarer hva registeret for frivillige er, og hvordan man kan bli med. Last ned...
Les mer

Influensasenterets forskning i NRK

Nina Urke Ertesvåg, stipendiat ved Influensasenteret, presenterte resultater fra sin forskning om gjenkjennelse av ulike influensavirus av immunsystemet i NRK. Funnene viste at personer som har fått flere vaksiner oftere kjenner igjen virus fra flere stammer. "Vi har bevist at influensavaksinen verkar breiare...
Les mer

nb_NONorwegian