Nyheter

Forskning, forebygging og kontroll av influensa

Forskningsdagene 2022

Dette skjedde på Forskningsdagene 2022. Influensasenteret deltok på Forskningstorget og laget store mengder koronavaksine som beskyttet Tina, Eirik, Amalie og Lars. Mens viruset fikk gjennomgå. Er det i det hele tatt noen som bryr seg om virusets ve og vel? De er også levende skapninger - mener noen i hvert fall...
Les mer

Lena Hansen med doktorgrad

Lena Hansen fra Influensagruppen har forsvart sin doktorgrad 23. september. Lena forsvarte sin avhandling "Strategies for improving influenza vaccines: insights from the Influenza A H1N1 and SARS-CoV-2 pandemics". Influensasenterets leder, professor Rebecca J. Cox var hennes første veileder, mens Dr Fan Zhou, professor Ali Ellebedy og førsteamanuensis Kristin...
Les mer

VACCELERATEs register for frivillige – ny brosjyre

VACCELERATEs register for frivillige er en database der man kan registrere seg dersom man er interessert i å delta i en klinisk studie. Disse er først og fremst studier knyttet til covid-19-vaksine og andre infeksjonssykdomsvaksiner, for eksempel apekopper. VACCELERATE har nå gitt ut en ny brosjyre som forklarer hva registeret for frivillige er, og hvordan man kan bli med. Last ned...
Les mer

Influensasenterets forskning i NRK

Nina Urke Ertesvåg, stipendiat ved Influensasenteret, presenterte resultater fra sin forskning om gjenkjennelse av ulike influensavirus av immunsystemet i NRK. Funnene viste at personer som har fått flere vaksiner oftere kjenner igjen virus fra flere stammer. "Vi har bevist at influensavaksinen verkar breiare...
Les mer

Publisering av nytt manuskript

VACCELERATE sitt manuskript "Vaccination rates in Europe are not associated with online media intensity" har blitt publisert open access i tidsskriftet Journal of Science Communication. En av medforfatterne av manuskriptet er professor Rebecca Cox, leder av Influensasenteret. Du finner hele publikasjonen her: https://doi.org/10.22323/2.21050205, og kan lese...
Les mer

Forskning om lang covid presentert i TV2

I et intervju for TV2 forklarte Nina Langeland og Rebecca Cox resultatene av en ny studie utført av Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus om lang covid. – Hele 46 prosent av de covid-syke i vår studie melder om langvarige virkninger, og det er høyt, sier professor og infeksjonsmedisiner Nina Langeland...
Les mer

Case rapport om en SARS-CoV-2-infisert immunsupprimert pasient

Vi har publisert en case rapport vi skrev om en immunsupprimert pasient (behandlet med Rituximab mot multippel sklerose) med langvarig feber, hypoksi og lavgradig SARS-CoV-2 infeksjon. Pasienten var innlagt tre ganger i eit forløp over 102 dager.  Case rapporten beskriver den kliniske og diagnostiske utfordringen og det tverrfaglige samarbeidet med å differensiere mellom hyperinflammasjon...
Les mer

Ny artikkel om langtidssymptomer hos personer med et mildt til moderat forløp av akutt covid-19

Selv om de fleste som gjennomgår SARS-CoV-2-infeksjon blir friske, får en betydelig andel langtidssymptomer og senfølger, også kjent som long covid. Vi undersøkte long covid-symptomer hos 233 personer med et mildt til moderat forløp av akutt covid-19. Vår studie viste at 46 % av studiedeltakere hadde ett eller flere long covid-symptomer...
Les mer

VACCELERATEs video for barn

En pedagogisk video for barn fra VACCELERATE-prosjektet om viktigheten og verdien av kliniske studier er nå tilgjengelig på flere språk (engelsk, tysk, gresk og spansk). Hør hva feen «Well-being» har å si: https://youtube.com/watch?v=YZqPSe-YyxY  

VACCELERATE nyhetsbrev

The VACCELERATE som Influensasenteret er engasjert i har gitt ut sitt første nyhetsbrev. Du kan få tilgang til fullversjonen på VACCELERATE-nettsiden: https://vaccelerate.eu/newsletters/ Sjekk det ut!

nb_NONorwegian