Nyheter

Forskning, forebygging og kontroll av influensa

Publisering av nytt manuskript

VACCELERATE sitt manuskript "Vaccination rates in Europe are not associated with online media intensity" har blitt publisert open access i tidsskriftet Journal of Science Communication. En av medforfatterne av manuskriptet er professor Rebecca Cox, leder av Influensasenteret. Du finner hele publikasjonen her: https://doi.org/10.22323/2.21050205, og kan lese...
Les mer

Forskning om lang covid presentert i TV2

I et intervju for TV2 forklarte Nina Langeland og Rebecca Cox resultatene av en ny studie utført av Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus om lang covid. – Hele 46 prosent av de covid-syke i vår studie melder om langvarige virkninger, og det er høyt, sier professor og infeksjonsmedisiner Nina Langeland...
Les mer

Case rapport om en SARS-CoV-2-infisert immunsupprimert pasient

Vi har publisert en case rapport vi skrev om en immunsupprimert pasient (behandlet med Rituximab mot multippel sklerose) med langvarig feber, hypoksi og lavgradig SARS-CoV-2 infeksjon. Pasienten var innlagt tre ganger i eit forløp over 102 dager.  Case rapporten beskriver den kliniske og diagnostiske utfordringen og det tverrfaglige samarbeidet med å differensiere mellom hyperinflammasjon...
Les mer

Ny artikkel om langtidssymptomer hos personer med et mildt til moderat forløp av akutt covid-19

Selv om de fleste som gjennomgår SARS-CoV-2-infeksjon blir friske, får en betydelig andel langtidssymptomer og senfølger, også kjent som long covid. Vi undersøkte long covid-symptomer hos 233 personer med et mildt til moderat forløp av akutt covid-19. Vår studie viste at 46 % av studiedeltakere hadde ett eller flere long covid-symptomer...
Les mer

VACCELERATEs video for barn

En pedagogisk video for barn fra VACCELERATE-prosjektet om viktigheten og verdien av kliniske studier er nå tilgjengelig på flere språk (engelsk, tysk, gresk og spansk). Hør hva feen «Well-being» har å si: https://youtube.com/watch?v=YZqPSe-YyxY  

VACCELERATE nyhetsbrev

The VACCELERATE som Influensasenteret er engasjert i har gitt ut sitt første nyhetsbrev. Du kan få tilgang til fullversjonen på VACCELERATE-nettsiden: https://vaccelerate.eu/newsletters/ Sjekk det ut!

Sarah har fullført doktorgrad

Vår kollega Sarah Larteley Lartey Jalloh forsvarte sin doktorgradsavhandling med tittelen "Humoral and cellular immune responses after pandemic and seasonal influenza vaccination in humans" 22. juni 2022. Arbeidet hennes ble veiledet av lederen av Influensasenteret – professor Rebecca Cox, og medveiledere – Åsne Jul-Larsen og Fan Zhou. Sarahs prøveforelesning...
Les mer

Søker 50 bergensere over 75 år som vil ha fjerde vaksinedose mot COVID-19

50 bergensere over 75 år skal få fjerde dose av mRNA-vaksinen mot COVID-19 som en del av EU-studien EU-COVAT AGED knyttet til VACCELERATE med et mål å undersøke hvordan immunforsvaret responderer på enda en oppfriskningsdose. 20 personer er allerede...
Les mer

Sarah Larteley Lartey Jallohs disputas

Sarah Larteley Lartey Jalloh som er medlem av vår influensagruppe vil forsvare sin doktorgradsavhandling “Humoral and cellular immune responses after pandemic and seasonal influenza vaccination in humans” den 22. juni 2022. Hennes opponenter skal være professor Hideki Ueno (Kyoto University, Japan) og forsker Ranveig Braathen (Universitetet i Oslo, Norge), med førsteamanuensis...
Les mer

nb_NONorwegian