Måned: august 2022

Forskning, forebygging og kontroll av influensa

Forskning om lang covid presentert i TV2

I et intervju for TV2 forklarte Nina Langeland og Rebecca Cox resultatene av en ny studie utført av Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus om lang covid. – Hele 46 prosent av de covid-syke i vår studie melder om langvarige virkninger, og det er høyt, sier professor og infeksjonsmedisiner Nina Langeland...
Les mer

Case rapport om en SARS-CoV-2-infisert immunsupprimert pasient

Vi har publisert en case rapport vi skrev om en immunsupprimert pasient (behandlet med Rituximab mot multippel sklerose) med langvarig feber, hypoksi og lavgradig SARS-CoV-2 infeksjon. Pasienten var innlagt tre ganger i eit forløp over 102 dager.  Case rapporten beskriver den kliniske og diagnostiske utfordringen og det tverrfaglige samarbeidet med å differensiere mellom hyperinflammasjon...
Les mer

Ny artikkel om langtidssymptomer hos personer med et mildt til moderat forløp av akutt covid-19

Selv om de fleste som gjennomgår SARS-CoV-2-infeksjon blir friske, får en betydelig andel langtidssymptomer og senfølger, også kjent som long covid. Vi undersøkte long covid-symptomer hos 233 personer med et mildt til moderat forløp av akutt covid-19. Vår studie viste at 46 % av studiedeltakere hadde ett eller flere long covid-symptomer...
Les mer

nb_NONorwegian