Ny artikkel om langtidssymptomer hos personer med et mildt til moderat forløp av akutt covid-19

Ny artikkel om langtidssymptomer hos personer med et mildt til moderat forløp av akutt covid-19

Selv om de fleste som gjennomgår SARS-CoV-2-infeksjon blir friske, får en betydelig andel langtidssymptomer og senfølger, også kjent som long covid. Vi undersøkte long covid-symptomer hos 233 personer med et mildt til moderat forløp av akutt covid-19.

Vår studie viste at 46 % av studiedeltakere hadde ett eller flere long covid-symptomer 12 måneder etter infeksjon. De hyppigst rapporterte symptomene var utmattelse (37 %), hukommelsesproblemer (26 %) og konsentrasjonsvansker (24 %). Disse symptomene var utbredt blant unge voksne, noe vi fant bekymringsfullt, og forekom signifikant hyppigere blant deltakere som hadde gjennomgått covid-19 sammenlignet med uinfiserte kontroller i samme aldersgruppe.  

Hos de 149 deltakerne som ble fulgt i opptil 18 måneder etter infeksjon, økte andelen som rapporterte hukommelsesproblemer betydelig over tid, mens andre symptomer ikke endret seg signifikant fra 6 til 18 måneder. 

SARS-CoV-2 piggproteinet, spike, spiller en kritisk rolle for at viruset skal komme inn i vertsceller og dermed utvikle en infeksjon. Vi fant at spesifikke immunresponser mot spikeproteinet var signifikant knyttet til tungpustethet og antall symptomer som ble rapportert 12 måneder etter akutt covid-19. 

Funnene våre viser at selv mild covid-19-sykdom kan føre til langvarige symptomer. Videre tyder våre undersøkelser av immunresponser på en sammenheng mellom SARS-CoV-2-spesifikke immunresponser og utviklingen av long covid. 

Se publikasjonen “Symptom burden and immune dynamics 6 to 18 months following mild SARS-CoV-2 infection -a case-control study” her.

nb_NONorwegian