Case rapport om en SARS-CoV-2-infisert immunsupprimert pasient

Case rapport om en SARS-CoV-2-infisert immunsupprimert pasient

Vi har publisert en case rapport vi skrev om en immunsupprimert pasient (behandlet med Rituximab mot multippel sklerose) med langvarig feber, hypoksi og lavgradig SARS-CoV-2 infeksjon. Pasienten var innlagt tre ganger i eit forløp over 102 dager. 

Case rapporten beskriver den kliniske og diagnostiske utfordringen og det tverrfaglige samarbeidet med å differensiere mellom hyperinflammasjon og lavgradig, pågående viremi. Den beskriver også hvordan vi konkluderte med at antiviral behandling var indisert (off-label) og hadde god effekt, til tross for at behandlingen skjedde langt ut i forløpet. Men sannsynligvis var det også pasientens eget immunforsvar nok bidro til å kvitte seg med virus, når effekten av Rituximab begynte å ebbe ut. Paradoksalt var nok også pasientens immunsuppresjon beskyttende siden hun aldri utviklet alvorlig respirasjonssvikt. Det en utfordring at det ikke finnes eksisterende retningslinjer for behandling av protraherte SARS-CoV-2 infeksjoner, men her har vi kommet med behandlings- og utrednings-forslag, selv om det er etisk utfordrende at behandlingen er dyr og en svært begrenset ressurs. 

Abstrakt: https://www.mdpi.com/1999-4915/14/8/1757
HTML-versjon: https://www.mdpi.com/1999-4915/14/8/1757/htm
PDF-versjon: https://www.mdpi.com/1999-4915/14/8/1757/pdf
Spesialnummer: https://www.mdpi.com/journal/viruses/special_issues/Virology_Norway 

nb_NONorwegian