Måned: desember 2022

Forskning, forebygging og kontroll av influensa

Ny flerspråklig plakat på Registeret for frivillige

VACCELERATE-Konsortiet har nylig publisert en plakat som informerer om registeret for frivillige, som gir interesserte personer mulighet til å registrere seg i en frivillig database for kliniske studier. De tilgjengelige studiene er blant annet knyttet til COVID-19, polio, influensa og andre luftveisinfeksjoner. Nå er plakaten også tilgjengelig i en versjon for Norge, utgitt på...
Les mer

Seminar om effektiv forskningskommunikasjon på Voss

24-25. november 2022 arrangerte Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen et lunsj-til-lunsj seminar for unge forskere, med støtte fra Den nasjonale forskerskolen i infeksjonsbiologi og antimikrobielle midler (IBA - The national research school in infection biology and antimicrobials). Stipendiater, sammen med postdoktorer og deres veiledere ble invitert til Voss for å utforske hovedtema for møtet: effektiv forskningskommunikasjon...
Les mer

Ny PhD – Elisabeth Berg Fjelltveit

Elisabeth Berg Fjelltveit har forsvart sin doktorgrad 29. november 2022. Avhandlingen hennes har tittelen "Clinical studies of epidemic influenza and pandemic COVID-19 to improve the chain of patient care: from bedside diagnostics to long-term complications". Elisabeth svarte på spørsmål fra opponenter: Opponent 1 – Doktor Nathan J Brendish, NIHR klinisk...
Les mer

nb_NONorwegian