Bruk av smittevernutstyr påvirket ikke helsepersonells koronarisiko, viser ny forskning

Bruk av smittevernutstyr påvirket ikke helsepersonells koronarisiko, viser ny forskning

I den nye artikkelen undersøkte professor Bård Reiakvam Kittang, som er medlem av Bergen covid-19 forskningsgruppen, sammen med kolleger virkningen av arbeidsplass-typen og bruk av smittevernutstyr på helsepersonells risiko for å være smittet av korona.

Forskjellene mellom tilgjengelig smittevernutstyr i kommunehelsetjenesten sammenlignet med spesialisthelsetjenesten var ganske store det første året av pandemien. Forskere ved UiB og Helse Bergen bestemte seg for å undersøke dette temaet nærmere, og finne ut i hvilken grad denne situasjonen påvirket helsepersonells risiko for å bli smittet av koronaviruset.

Forskerne samlet inn data fra ulike helseinstitusjoner i Bergen. Helsepersonell som deltok i studien svarte på spørsmål om i hvilken grad de ble utsatt for koronasmitte på jobb, om de selv hadde fått COVID-19 bekreftet ved PCR-test og om de hadde tilgang til fullt smittevernutstyr på jobb. I tillegg tok forskerne blodprøver fra deltakerne, for å sjekke om de hadde antistoffer mot korona.

Studien viste at 56 % av deltakerne som jobbet på sykehjem, ikke hadde tilgang til fullt smittevernutstyr på jobb, mot 19 % på sykehus og akuttmottak. I tillegg delte forskerteamet helsearbeiderne inn i grupper etter graden av eksponering de hadde for koronaviruset på jobben. Det viste seg at flere ble utsatt for høy smitterisiko på sykehus sammenlignet med sykehjem.

Likevel var forekomsten av covid-19 blant ansatte på de ulike arbeidsplassene ganske lik. 4 % av sykehjemsansatte hadde blitt smittet, mens 6 % sykehus/legevakter fikk korona. Dette leder til en konklusjon om at verken arbeidssted, eksponering på jobb eller tilgang til smittevernutstyr påvirket helsepersonells smitterisiko nevneverdig.

Les hele artikkelen “SARS CoV-2 Infection among Health Care Workers from Different Health Care Facilities in Western Norway: A Prospective, Cross-Sectional Study”

nb_NONorwegian