Kick-off på det nye prosjektet om lang covid-behandling

Kick-off på det nye prosjektet om lang covid-behandling

ReCover-teamet under prosjektets kick-off-møte i Oslo, januar 2023

En av de alvorligste konsekvensene av covid-19-pandemien for mange pasienter er såkalt lang covid – langsiktige følgetilstander som rammer ikke bare pasienter som var alvorlig syke, men også mennesker etter mild infeksjon. Denne bekymringsfulle trenden viser seg i en rekke symptomer – som feber, kortpustethet og kognitive symptomer med hukommelses- og konsentrasjonsproblemer, såkalt "hjernetåke". Lang covid er fortsatt et fremvoksende klinisk konsept som ikke er fullt karakterisert, f.eks. når det gjelder nevrokognitive symptomer med ukjent patogenese.

Derfor gikk forskere fra ulike deler av Norge sammen i et nytt ReCover – Interventions against long COVID in Norway. Prosjektet har fått midler fra KLINBEFORSK – Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, og ledes av Haukeland Universitetssykehus i Bergen, med partnere i Bergen kommune, UiB, Oslo, Tromsø og Trondheim.

Hovedmålet med ReCover er å undersøke effekter av ulike former for behandling og rehabilitering mot lang covid.

Prosjektet hadde sitt oppstartsmøte på Oslo Gardermoen i januar 2023.

Som Nina Langeland fra Bergen COVID-19 forskningsgruppe og ReCover-koordinator påpeker: “Hvis prosjektet kan beskytte mot lunge- og hukommelsesproblemer vil dette ha stor betydning for samfunnet”.

Ulike prosjektgrupper vil se på ulike aspekter ved lang covid-behandling.

Bergen COVID-19 forskningsgruppe skal fokusere på å undersøke effekter av behandling med Paxlovid på utviklingen av langvarige COVID-symptomer hos pasienter, i en stor placebo-kontrollert klinisk studie med 2000 deltakere. Forskerne fra Oslo skal se på markører for immunitet og betennelse og i hvilken grad de kan forutsi utviklingen av lang covid, mens Trondheimsteamet skal fokusere på de kognitive symptomene, hvordan de utvikler seg og kommer til uttrykk gjennom fysiske endringer i hjernen. Tromsøgruppen skal jobbe med det treningsbaserte lang covid-rehabiliteringsprogrammet.

Vi ser frem til nye spennende funn fra prosjektet og dele dem på Influensasenterets nettsider!

nb_NONorwegian