Priser til vår gruppe på Fakultets dag ved Det medisinske fakultet, UiB

Priser til vår gruppe på Fakultets dag ved Det medisinske fakultet, UiB

Kristin Greve-Isdahl Mohn, Anders Madsen og Rebecca Cox, © Paul André Sommerfeldt

19. april feiret vi Fakultets dag ved Det medisinske fakultet, UiB. Arrangementet startet med dekan Per Bakkes velkomsttale med fokus på fakultetets siste prestasjoner. Deretter ble det delt ut flere utdannings- og forskningspriser til forskere med spesielt fremragende prestasjoner i 2022.

Det var en veldig vellykket dag for gruppen vår, da to priser gikk til Influensasenteret – Prisen for Årets ph.d.-arbeid til Anders Madsen som fullførte sin doktorgrad i mars 2022, og Prisen for Årets forskningsmiljø til Bergen COVID-19 Research Group (Bergen Covid-19 forskningsgruppe).

 

 

Anders mottok en pris for sin doktorgradsavhandling om "Antibody responses to influenza viruses: Lessons for universal influenza vaccine development". Hans veiledere var professor Rebecca Cox (hovedveileder), førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn, UiB, og professor Ali Ellebedy, Washington University Hospital i St. Louis, USA.

I sin forskning undersøkte Anders blodprøver fra vaksinert helsepersonell 5 år etter vaksinasjon med forsterket pandemivaksine i 2009. Han fant at kroppen fortsatte å lage influensaantistoffer minst fem år etter vaksinasjon, noe som understreker den mulige betydningen av å bruke forsterkningsmidler i fremtidig vaksineutvikling. Dessuten fant Anders at antistoffer mot influensaproteinet neuraminidase kunne gjenkjenne en rekke forskjellige influensavirus og at dette proteinet er et potensielt mål for antivirale og/eller terapeutiske antistoffer.

 

Rebecca Cox – en av lederne for Bergen Covid-19 forskningsgruppen, © Paul André Sommerfeldt


The Bergen COVID-19 Research Group (Bergen Covid-19 forskningsgruppe) ledet av professorene Rebecca Cox og Nina Langeland er et tverrfaglig team av dedikerte forskere som fokuserer på grunnleggende- og klinisk covid-19-forskning. Gruppen ble etablert eksepsjonelt raskt ved utbruddet av pandemien og samlet utbruddsforskere, infeksjonsleger, laboratoriebaserte virologer og immunologer. De representerer ulike institusjoner, blant annet Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Bergen kommune, Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssykehus, og Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Gruppens forskning har bidratt betydelig til utviklingen av pandemiberedskapen og smittevernet ved å levere sanntidsdata for Norge gjennom hele pandemien. Dette ga ny kunnskap relevant for helsemyndighetenes respons på pandemiens påvirkning på folkehelsen. Som den første gruppen som forsker på covid-19 i Norge, har vi bygget en unik biobank og publisert vitenskapelige resultater i høyt rangerte internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

 

Noen av medlemmene i Bergen Covid-19 forskningsgruppe, © Paul André Sommerfeldt


Vi er veldig takknemlige for disse prisene og anerkjennelsen av gruppens forskningsarbeid, og vil gjerne gratulere alle prisvinnerne.
Les mer om arrangementet og andre priser.

nb_NONorwegian