IBA-møte 2023 i Solstrand

IBA-møte 2023 i Solstrand

Velkomsttale ved professor Rebecca Cox

Medlemmer av forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi møttes i Solstrand 4-5. september 2023 på seminaret støttet av National Graduate School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA).

Over 35 deltakere ble med på arrangementet for å diskutere forskningen sin med kolleger og lære om aktivitetene til de andre gruppemedlemmene. Influensagruppen var representert ved en rekke stipendiater og postdoktorer som presenterte sine prosjekter, samt med gruppeledelsen og teknikere.

Arrangementet startet med velkommen og presentasjon av gruppelederen – professor Rebecca Cox. Deretter fikk vi høre på flere presentasjoner med fokus på ulike aspekter ved forskningen innen infeksjon og mikrobiologi. Medlemmer av influensagruppen holdt følgende foredrag:

Ingeborg Yddal – “Antibody responses to influenza vaccination in pregnant women and young children in rural Bangladesh”

Karl Albert Brokstad – “The Incentive project”

Sarah Lartley Jalloh – “Dissecting antibody responses after quadrivalent inactivated influenza vaccine immunization in children and the elderly ”

Camilla Tvedt Eikanger – “Human Lung Organoid Model to Study Influenza Virus”

Fan Zhou – “SARS-CoV-2 specific antibody responses in the elderly”

Therese Bredholt Onyango – “SARS-CoV-2 specific immune responses in overweight and obese COVID-19 patients” Therese Bredholt Onyango

Geir Bredholt – “Immune responses in home-dwelling older adults up to 18 months after COVID-19 vaccination”

Ingeborg Yddal
Karl Albert Brokstad
Sarah Lartey Jalloh
Therese Bredholt Onyango
Fan Zhou
Geir Bredholt

Dagen ble avsluttet med middag, quiz og mingling.

Den andre dagen av arrangementet var også veldig produktiv og inkluderte ytterligere tre vitenskapelige økter. Denne gangen var influensagruppen representert av:

Henriette Ertsås – “Give Long Covid patients want they want!”

Anders Madsen – “Antibodies targeting influenza B neuraminidase active site are broadly protective”

Finn Morten Bloch-Johnsen – “Vaccine effectiveness trial To evaluate protection of children and pregnant women by influenza vaccine in rural Bangladesh”

Lukas Hoen – “Differences in Children and Adults after LAIV vaccination”

Henriette Ertsås
Anders Madsen
Lukas Hoen

I den siste økten ga professor Nina Langeland sluttkommentarer som oppsummerte arrangementet i sammenheng med IBA, og inspirerte til diskusjoner om fremtidige møter og samarbeid.

Avslutningsord ved professor Nina Langeland

Generelt var det et veldig produktivt og inspirerende seminar, og en veldig berikende opplevelse, spesielt for de unge forskerne. Vi ser frem til flere lignende aktiviteter i fremtiden.

Deltakere på IBA-møtet 2023 i Solstrand
nb_NONorwegian