Nina Urke Ertesvåg med doktorgrad

Influensasenterforsker – Nina Urke Ertesvåg forsvarte sin doktorgrad 23. oktober 2023. Nina, veiledet av professor Rebecca Cox, og medveiledere – førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn og doktor Mai-Chi Trieu skrev en doktorgradsavhandling om “Antibody responses after influenza and SARS-CoV-2 vaccination and infection: Lessons across the ages”. Disputasen startet med en...
Les mer