Nina Urke Ertesvåg med doktorgrad

Nina Urke Ertesvåg med doktorgrad

Fra venstre til høyre – Marc Vaudel, Laura Kakkola, Nina Urke Ertesvåg, Christopher Chiu og Oddvar Oppegaard

Influensasenterforsker – Nina Urke Ertesvåg forsvarte sin doktorgrad 23. oktober 2023.
Nina, veiledet av professor Rebecca Cox, og medveiledere – førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn og doktor Mai-Chi Trieu skrev en doktorgradsavhandling om “Antibody responses after influenza and SARS-CoV-2 vaccination and infection: Lessons across the ages”.
Disputasen startet med en prøveforelesning, der Nina presenterte temaet “How immunity changes over the course of life: implications for vaccine development”, etterfulgt av diskusjon med opponentene:

  1. opponent: Professor Christopher Chiu, Imperial College London, Storbritannia
  2. opponent: Professor II Laura Kakkola, University of Turku, Finland.

Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Marc Vaudel. Nina gjorde en veldig god jobb med å forklare forskningen sin på antistoff-responser i ulike aldersgrupper etter influensa A/H3N2 og SARS-CoV-2-infeksjon og vaksinasjon, og svare på spørsmålene til opponentene i en interessant diskusjon.

Gratulerer!

Nina forsvarer doktorgraden sin
Ny doktor med Komiteen og veiledere
nb_NONorwegian