Bergen COVID-19 Research Group (Bergen Covid-19 forskningsgruppe)

covid_19_group_logo

Bergen COVID-19 forskningsgruppe er et tverrfaglig team av dedikerte forskere med fokus på grunnleggende og klinisk COVID-19-forskning. Vi samler utbruddsforskere, infeksjonsmedisinere, laboratoriebaserte virologer og immunologer som representerer universitetene (Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet), Bergen kommune og større sykehus (Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssykehus, og Haraldsplass Diakonale Sykehus) på Vestlandet. Som den første gruppen som forsker på COVID-19 i Norge, har vi bygget en unik biobank og publisert våre vitenskapelige resultater i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter.

Det første tilfellet av COVID-19-infeksjon ble identifisert i Bergen 28. februar før pandemierklæringen 11. mars 2020. Testing av alle mistenkte tilfeller i samfunnet ble sentralisert i Bergen som ga oss en unik mulighet til å studere pandemien. Med utgangspunkt i vår erfaring fra svineinfluensapandemien, har vårt tverrfaglige konsortium som mål å forstå viktige kliniske, epidemiologiske og immunologiske kjennetegn ved COVID-19-infeksjon i den generelle befolkningen, innlagte pasienter og frontlinje-helsepersonell.

Vi startet vår studie 6. mars med å samle inn baseline pre-eksponering- og demografiske data, sammen med blodprøver fra 1200 helsearbeidere. Disse helsearbeidere har blitt fulgt opp ved mistenkt eller bekreftet infeksjon under pandemien, slik at vi kunne kartlegge eksponering. Humorale og cellulære immunologiske analyser for å teste SARS CoV-2-spesifikke responser har vært utviklet. Vi har utført langsiktig oppfølging av infiserte tilfeller og deres husholdningskontakter fra hver av SARS CoV-2-variantene, og har beskrevet angrepsrater i husholdninger sammen med vedvarende symptomer. Vår mål er videre å definere nivåer av populasjonsbasert immunitet mot SARS-CoV-2-virus blant helserarbeidere (eksponerte og/eller infiserte), lokalsamfunn og sykehuspasienter, og vurdere immunitetens holdbarhet. Vi vil beskrive de prognostiske faktorene for alvorlig og livstruende sykdom hos innlagte pasienter i Bergen og undersøke immunologiske biomarkører for alvorlig sykdom.

Våre immunologiske og epidemiologiske funn ga viktig informasjon om virusets evne til å spre seg og de langsiktige følgetilstandene i den norske befolkningen og i helsevesenet som som ga informasjon til lokale, nasjonale og internasjonale politiske beslutninger. Vi identifiserte faktorer som kan redusere smitte i husholdninger, helsetjenester og sykehjem. Denne informasjonen vil være viktig for fremtidig infeksjonskontroll for nye patogener. Vi har også definert risikofaktorer og forekomsten av kort- og langsiktige følgetilstander etter SARS CoV-2-infeksjon som viser langsiktige komplikasjoner selv etter mild sykdom og hos ungdom og unge voksne, inkludert kortpustethet, tretthet og kognitive problemer (hukommelsestap og konsentrasjonsvansker). Et av hovedfunnene er at nesten halvparten av infiserte pasienter opplever vedvarende symptomer som forårsaker betydelig lidelse, inkludert problemer med å utføre daglige aktiviteter, problemer med utdannings- og arbeidsmuligheter, og vidtrekkende personlige og samfunnsmessige konsekvenser. Fremtidig pandemiberedskap må planlegge for helsehjelpsbehovene til pasienter med langvarige følgetilstander - ikke bare hos pasienter som var alvorlig syke, men også hos pasienter etter mild infeksjon.

På grunn av den sentraliserte SARS CoV-2-testingen i Bergen har vi identifisert risikoen for reinfeksjon med SARS-CoV-2-varianter hos tidligere infiserte eller vaksinerte personer og langtidskomplikasjoner etter infeksjon med ulike varianter. Beskyttelsesperioden er viktig for å definere hvem og når personer skal revaksineres med covid-vaksiner i ulike alders- og risikogrupper.

Våre forskere deltar i en rekke evaluerings- og rådgivningsaktiviteter. Bjørn Blomberg, Bård Kittang, Kristin Mohn og Nina Langeland var aktivt involvert i Solidarity platform trials for å evaluere antivirale midler for behandling av COVID-19 hos innlagte pasienter.

Rebecca Cox var utnevnt til nasjonal koordinator for et EU-finansiert H2020 VACCELERATE prosjekt for å fremme utvikling og evaluering av covid-vaksiner i Europa. Hun ble også nominert som medlem av European Medicines Agency Scientific Advisory Group Vaccines.

Nina Langeland satt i de to uavhengige "Koronakommisjonen” som grundig og omfattende gjennomgikk og evaluerte norske myndigheters håndtering av COVID-19-pandemien, og ga to skriftlige rapporter.

Rebecca Cox, Kristin Mohn og Nina Langeland var medlemmer av ekspertgruppen til Norsk Nasjonalt kunnskapsprogram for COVID-19 og ekspertgruppen for COVID-19-vaksiner som ga vitenskapelige råd til norske myndigheter.

Sist men ikke minst fungerte Rebecca Cox som vitenskapelig rådgiver for Europakommisjonen for å bistå gruppen av vitenskapelige rådgivere med utviklingen av den policybaserte vitenskapelige opinionen om pandemien. Hun og Nina Langeland er medlemmer av EU-kommisjonen sin ekspertgruppe for SARS-CoV-2-varianter. Rebecca var også medlem av studiegruppen National Academy of Science, Engineering and Medicine (NASEM), USA "Best practices for vaccine research and development for management of pandemic influenza”.

For fremtiden har vi bygget opp et tverrfaglig team på Vestlandet som dekker kommuner, sykehjem og bysykehus som skal gi et bredt vitenskapelig samarbeid om utbrudd, epidemier og pandemier, og etablert et nasjonalt nettverk for forskning på forebygging av komplikasjoner etter virus. infeksjoner.

 

Publikasjoner

Gruppemedlemmer

Professor Rebecca Cox, Head of the Influenza Centre

Rebecca Jane Cox Brokstad

Professor, PhD. PI og leder for Influensasenteret

Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Nina Langeland

Professor, MD, PhD, Medisinsk PI

Kristin

Kristin Greve-Isdahl Mohn

Førsteamanuensis, MD, PhD. Spesialist i infeksjonsmedisin

Bjørn

Bjørn Blomberg

Førsteamanuensis, MD, PhD. Spesialist i infeksjonsmedisin 

Karl

Karl A. Brokstad

Professor, Dr. Sc. Immunolog og labkoordinator

 

Andre gruppemedlemmer

Arild Iversen (Bergen Kommune)

Kjell Haug (Bergen Kommune, IGS)

Bård Kittang (K2, Bergen Kommune, HDS)

Dagrun Waag Linchhausen

Iren Löhr (K2, SUS)

Heidi Syre (SUS)

Marianne Sævik (HUS)

Camilla Tøndel (K2 HUS)

Fan Zhou (K2)

UiBlogoMED_gray_m
Logo-Norsk
Haraldsplass
Logo-RGB-bredde-Bergenkommune
logo_Helse_Stavanger_engelsk_positiv_Windows
standard_hvl
FHU
brl-logo-hd_transparent

Sponsorer

The-Research-Council-of-Norway
TMS_eng_rgb
social
nb_NONorwegian